LEED Sertifikasyonu

LEED Nasıl İşler

LEED sertifikalı binalar tasarruf sağlar, verimliliği artırır, karbon emisyonlarını düşürür ve insanlar için daha sağlıklı yerler yaratır. Bunlar, iklim değişikliğini ele almanın ve ESG hedeflerine ulaşmanın, dayanıklılığı artırmanın ve daha adil toplulukları desteklemenin kritik bir parçasıdır.

LEED sertifikası almak için bir proje, karbon, enerji, su, atık, ulaşım, malzeme, sağlık ve iç çevre kalitesini ele alan ön koşullara ve kredilere bağlı kalarak puan kazanır. Projeler, GBCI tarafından bir doğrulama ve inceleme sürecinden geçer ve LEED sertifikası düzeyine karşılık gelen puanlar verilir: Sertifikalı (40-49 puan), Gümüş (50-59 puan), Altın (60-79 puan) ve Platin (80 + puan).

LEED sistem hedefleri

LEED’in amacı, aşağıdaki özelliklere sahip daha iyi binalar yaratmaktır:

  • Küresel iklim değişikliğine katkıyı azaltmak
  • Bireysel insan sağlığını geliştirmek
  • Su kaynaklarını korumak ve eski haline getirmek
  • Biyoçeşitliliği ve ekosistem hizmetlerini kormak ve geliştirmek
  • Sürdürülebilir ve yenileyici malzeme döngülerini teşvik etmek
  • Toplumun yaşam kalitesini artırmak

LEED, bir binanın sadece enerji, su veya sağlık gibi bir unsuruna odaklanmayan, mümkün olan en iyi binayı yaratmak için birlikte çalışan tüm kritik unsurların büyük resmini hesaba katan bütünsel bir sistemdir. Aslında, LEED’deki kredilerin %35’i iklim değişikliği ile ilgilidir, kredilerin %20’si doğrudan insan sağlığını etkiler, kredilerin %15’i su kaynaklarını etkiler, kredilerin %10’u biyoçeşitliliği etkiler, kredilerin %10’u ile ilgilidir. yeşil ekonomi, kredilerin %5’i toplumu etkiler ve kredilerin %5’i doğal kaynakları etkiler. LEED v4.1’de, LEED kredilerinin çoğu operasyonel ve somut karbon ile ilgilidir.Daha fazla bilgi edinin.